Vision Master

Vision Master je softwarový nástroj určený pro strojové vidění. Je nezávisle vyvinut společností HIKROBOT, která díky tomuto SW poskytuje zákazníkům nástroje a algoritmy pro rychlé vytváření vizuálních aplikací a řešení problémů s vizuální kontrolou. 

Platformu lze použít v různých aplikacích strojového vidění, jako je vizuální určování polohy, měření velikosti, detekce defektů a rozpoznávání informací.

Možnosti vývojových režimů

Grafické vývojové prostředí

Grafické softwarové rozhraní, intuitivní a snadno  srozumitelné funkční moduly a rychlá vizuální řešení.

SDK Software development kit

Možnost tvorby aplikace pomocí využití vlastních SDK knihoven společně v kombinaci s VM

Tvorba vlastních unikátních funkcí

Možnost vytvoření vlastní unikátní funkce a její integrace do stávající inspekční kontroly

Více než 1000 inspekčních a jiných funkcí pro zpracování obrazu, integrovaných do Vision Master

Vision Master poskytuje více než tisíc zcela nezávisle vyvinutých funkcí zpracování obrazu a řadu interaktivních vývojových nástrojů, které podporují řadu zařízení určených k získávání obrazu a splňují požadavky pro řešení aplikací určování polohy, měření, identifikace a detekce v oblasti strojového vidění.

Polohování

Měření

Identifikace

Detekce

Polohování

Efektivní nástroj pro určování detekce polohy dílů dokáže překonat obtíže způsobené překrýváním dílů, jejich proměnlivou rotací, změnou vzdáleností od objektivu, nebo například proměnlivým osvětlením. Dokáže tak rychle a přesně najít polohu geometrických objektů, jako jsou kruhy, čáry, skvrny, hrany a vrcholy. Dále poskytuje informace o přítomnosti, nebo poloze dílů, které lze dále použít v pro navádění robotů, nebo lze získané informace zaslat do dalších nástrojů.


Identifikace

Zajišťuje nepřetržité, přesné a vysokorychlostní čtení ID informací, které jsou nezbytné pro sledování zásilek: Algoritmus OCR založený na technilogii deep lerningu se dokáže přizpůsobit k rozpoznání informací i při velmi složitých podmínkách stále měnících se podmínek pro detekci. Například: proměnlivém pozadí, nízkém kontrastu, nebo deformovaných znacích. Algoritmy rozpoznávání jednorozměrných kódů a dvourozměrných kódů dokážou rozpoznat informační kódy více formátů, různých poloh, úhlů, osvětlení a efektivně překonat dopad zkreslení obrazu.


Detekce

Přesně identifikujte povrchové defekty, defekty tvarů a obrysů u kontrolovaných předmětů, dokáže detekovat malé povrchové škrábance či skvrny. To vše na základě technologie deep learning, která eliminuje povrchové textury, barvy a nepříznivé rušení. To vše napomáhá k lepší detekci tvarový a obrysových vad, nebo k odhalení nežádoucích otřepů či rozdílů barev. Vision master je spolehlivý nástroj pro porovnávání standardních dílů u kterých dokáže lokalizovat i malé rozdíly.

Vysoce výkonný deep learning algoritmus

Vision master je vybaven vysoce výkonnými deep learning algoritmy. Algoritmus může být dobře optimalizovaný a jednoduše se adaptovat i při velkém počtu produktových rozdílností. Deep learning algoritmus poskytuje funkce klasifikace, detekce dílů, určování polohy, rozpoznávání znaků a segmentace. Integrované grafické rozhraní Vision mastru nabízí kompletní systém řešení visuálních aplikací

Umožňuje predikovat umístění různých vad na obrázku a prezentovat jej ve formě tepelné mapy.

Obsahuje detekci umístění textu, rozpoznávání znaků, které jsou dále používány k predikci polohy textu, obsahuje také grafické znázornění.

Umožňuje určit typ objektů na obrázku.

Určuje kategorii objektu a předpovídá jeho umístění.

Grafické rozhraní a snadno použitelná interakce

Vision master poskytuje plně grafické interaktivní rozhraní s intuitivními a snadno srozumitelnými funkčními ikonami, jednoduchou a snadno použitelnou interaktivní logikou s možností jednoduchého přetahováním funkcí pro rychlé vytvoření vizuálního řešení. Tento software získal v roce 2019 DIA Silver Award na základě vynikajícího interaktivního a vizuálního designu a vynikající uživatelské zkušenosti.

Kompletní správa externích zařízení, která umožňuje ovládat kamery, IO, světelné zdroje a další zařízení.

Vision Master integruje SDK všech rozhraní průmyslových kamer Hikrobot, Smart kamer, Vision Boxů atd. Je vybaven efektivní logikou a stabilním řízením. Má dobrou kompatibilitu s externími zařízeními třetích stran a lze jej využívat jako dokonalý nástroj managmentu vaší správy.

Školení a podpora

Abychom poskytli více videí a dokumentů, včetně úvodního softwaru a dalšího souvisejícího vzdělávacího obsahu a také odpovědí na různé otázky při používání Vision Master, otevřeli jsme speciální kanál "V College". 

Doufáme, že uživatelé v tomto kanálu najdou podrobnější studijní materiály.

Dodáváme průmyslové kamery a produkty pro strojové vidění Hikrobot